Χρωτέχ

Αφαιρετικό Σκουριάς Prerust

7.10

Υδατοδιαλυτό προϊόν, ειδικό για τη διάλυση και αφαίρεση της σκουριάς από μεταλλικές επιφάνειες ή μωσαϊκά και μάρμαρα. Μετά την εφαρμογή του, ακολουθεί καλό πλύσιμο της επιφάνειας και εφαρμογή αντισκωριακού ασταριού και τελικού χρώματος. Εφαρμόζεται ανάλογα με την έκταση της σκουριάς μία ή περισσότερες φορές.

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: ,
Περιγραφή

Περιγραφή

 • Εφαρμογή: αφαίρεση της σκουριάς από μεταλλικές επιφάνειες, μάρμαρα και μωσαϊκά.
 • Μέθοδος εφαρμογής: πινέλο, βούρτσα.
 • Αραίωση: έτοιμο για χρήση σε μεταλλικές επιφάνειες. Για εφαρμογή σε μωσαϊκά και μάρμαρα αραιώνεται τουλάχιστον 50% με νερό.
 • Συσκευασία: δοχεία των 0,9Lt.
 • Κωδικός Προϊόντος (δοχείο 0,9 Lt): 01-10221

Κίνδυνοι και προειδοποιήσεις ασφαλείας:

 • Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
 • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη ή την ετικέτα του προϊόντος.
 • Μακριά από παιδιά.
 • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
 • Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή το γιατρό.
 • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.
 • Φυλάσσεται κλειδωμένο.
 • Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.
 • Περιέχει ορθοφωσφορικό οξύ.

Επιπλέον πληροφορίες

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
Manufacturers

Χρωτέχ

Συσκευασία lt

0.9 lt.