Χρωτέχ

Ριπολίνη Alpina

4.7024.50

Βερνικόχρωμα αλκυδικό εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης. Ενδείκνυται για ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα, δεν κιτρινίζει, αναλλοίωτες αποχρώσεις. Διατίθεται σε χιλιάδες αποχρώσεις.

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: ,
Περιγραφή

Περιγραφή

 • Απόχρωση:  λευκό, μαύρο και σε χιλιάδες αποχρώσεις
 • Μέθοδος εφαρμογής: πινέλο, ρολό, πιστόλι.
 • Απόχρωση: Λευκό, Μαύρο
 • Συσκευασία:  δοχεία των  0,375 Lt, 0,75 Lt & 2,5 Lt

Κίνδυνοι και προειδοποιήσεις ασφαλείας:

 • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
 • Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 • Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση (εισπνοή).
 • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
 • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
 • Μακριά από παιδιά.
 • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη ή την ετικέτα του προϊόντος.
 • Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
 • Μην καπνίζετε.
 • Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά τον χειρισμό.
 • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
 • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους αν είναι εύκολο.
 • Σε περίπτωση πυρκαγιάς, Χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα σκόνης ABC κατασβετή.
 • Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.
 • Περιέχει: Αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Περιέχει υδρογονάνθρακες, C9-C12, η-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, αρωματικά (2-25%), κοβάλτιο δις (2-αιθυλοεξανοϊκού).
 • Προσοχή! κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνεύφωμα ή τα σταγονίδια.

Επιπλέον πληροφορίες

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
Συσκευασία lt

0.375 lt., 0.75 lt., 2.5 lt.

Απόχρωση ριπολίνης

Λευκό, Μαύρο

Manufacturers

Χρωτέχ