Χρωτέχ

Βερνικόχρωμα Ultralac Satinet διαλύτη

6.6037.10

Εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες ξύλου ή μετάλλου. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει ομοιόμορφα στην επιφάνεια, δίνοντας έναεξαιρετικό φινίρισμα. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα και γρήγορο στέγνωμα. Προσφέρει μια ελαστική αλλά εξαιρετικά ανθεκτική επιφάνεια. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην επίδραση δυσμενών καιρικών συνθηκών και στο συχνό πλύσιμο.

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: ,
Περιγραφή

Περιγραφή

 • Εφαρμογή:εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες ξύλου και μετάλλου.
 • Αποχρώσεις: διατίθεται σε λευκό satinet, σε 38 ετοιμοπαράδοτες αποχρώσεις και σε χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος ανάμιξης CHROMASYSTEM.
 • Μέθοδος εφαρμογής: πινέλο, ρολό, πιστόλι.
 • Στέγνωμα: στεγνό σε βάθος: 6±1 ώρες. Επαναβαφή σε 24 ώρες.
 • Αραίωση: έως 4% κ.ό. με Διαλυτικό Πινέλου ΧΡΩΤΕΧ.
 • Απόδοση: 16±2 m²/Lt ανά στρώση.
 • Αποθήκευση:μετά το άνοιγμα του δοχείου μπορεί να διατηρηθεί αποθηκευμένο σε κλειστό χώρο καλά σφραγισμένο σε θερμοκρασία 5-30 0C.
 • Συσκευασία:Ultralac Gloss, δοχεία των 0,25lt, 0,375lt, 0,75lt & 2,5lt. Ultralac Satinet & Mat,δοχεία των 0,375lt, 0,75lt & 2,5lt.
 • Κωδικός Προϊόντος (δοχείο 0,375 Lt Ultralac Satin λευκό): 01-40005
 • Κωδικός Προϊόντος (δοχείο 0,75 Lt Ultralac Satin λευκό): 01-40006
 • Κωδικός Προϊόντος (δοχείο 2,5 Lt Ultralac Satin λευκό): 01-40007

Οι τιμές και οι κωδικοί που αναγράφονται στο παρόν προϊόν αφορούν μόνο την λευκή απόχρωση. Για να ενημερωθείτε για τις αποχρώσεις και τις αντίστοιχες τιμές του προϊόντος επικοινωνήστε μαζί μας.

Κίνδυνοι και προειδοποιήσεις ασφαλείας:

 • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
 • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
 • Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
 • Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη ή την ετικέτα του προϊόντος.
 • Μακριά από παιδιά.
 • Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις / εκνεφώματα.
 • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
 • Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
 • Μην καπνίζετε.
 • Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.
 • Περιέχει: Υδρογονάνθρακες, C9-C12, η-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικοί, αρωματικοί (2-25%). Περιέχει οξίμη της 2-βουτανόνης, δις (2-αιθυλεξανοϊκό) κοβάλτιο.
 • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Επιπλέον πληροφορίες

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
Συσκευασία lt

0.375 lt., 0.75 lt., 2.5 lt.

Manufacturers

Χρωτέχ