Δικαίωμα υπαναχώρησης

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 10 ημερολογιακών ημερών μόνο σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν έχει αποσταλεί ο σωστός κωδικός προϊόντος. Τα έξοδα υπαναχώρησης του προϊόντος βαραίνουν την εταιρεία. Στην παραπάνω περίπτωση η συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να επιστραφεί άθικτη καθώς και το προϊόν να τοποθετηθεί σε σωστή συσκευασία, όπως είχε αποσταλεί.

Δε γίνονται δεκτές οι υπαναχωρήσεις προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί. Δε γίνονται δεκτές οι αλλαγές σωστών προϊόντων παράδοσης.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 10 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή του ή των αγαθών.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μία ξεκάθαρη δήλωση π.χ. επιστολή που θα σταλεί ταχυδρομικά ή με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματός υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό σε κάθε περίπτωση δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.

Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.