Χρωτέχ

Μονωτικό υπόστρωμα Monox

8.8027.00

Λευκό, ματ υπόστρωμα με βάση στυρενοακρυλικές ρητίνες. Χρησιμοποιείται σαν υπόστρωμα πλαστικών χρωμάτων σε τοίχους και ταβάνια. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, μονώνει άριστα παλιές, υδροχρωματισμένες (με κόλλα ή ασβέστη) επιφάνειες, ενώ απομονώνει και καλύπτει πλήρως τις ρυπαρές ουσίες (καπνοί, καυσαέρια, μούχλες) που παρουσιάζονται σε λερωμένους τοίχους. Είναι ιδανικό και ως αστάρι γυψοσανίδων.

Εκκαθάριση
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: ,
Περιγραφή

Περιγραφή

 • Εφαρμογές: υπόστρωμα πλαστικών χρωμάτων με σφραγιστικές ιδιότητες, για την επαναβαφή παλαιών υδροχρωμα-τισμένων ή λερωμένων με ρύπους επιφανειών
 • Αποχρώσεις: λευκό
 • Μέθοδος εφαρμογής: ρολό, πινέλο, πιστόλι airless.
 • Στέγνωμα: στεγνό σε βάθος: 1.5±0.5 ώρες. Επαναβαφή/Εφαρμογή τελικού χρώματος σε 5±0.5 ώρες.
 • Αραίωση: έτοιμο προς χρήση.
 • Απόδοση: 20±2 m²/Lt ανά στρώση.
 • Αποθήκευση: μετά το άνοιγμα του δοχείου μπορεί να διατηρηθεί αποθηκευμένο σε κλειστό χώρο καλά σφραγισμένο σε θερμοκρασία 5-30 0C.
 • Συσκευασία: δοχεία των 0,75Lt, 2,5Lt, 5Lt & 10Lt
 • Κωδικός Προϊόντος (δοχείο 0,75 Lt λευκό): 01-60027
 • Κωδικός Προϊόντος (δοχείο 2,5 Lt λευκό): 01-60028

Κίνδυνοι και προειδοποιήσεις ασφαλείας:

 • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
 • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
 • Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
 • Μακριά από παιδιά.
 • Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης.
 • Μην καπνίζεται.
 • Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις.
 • Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα ατομικής προστασίας για μάτια, πρόσωπο.
 • Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
 • Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρεται το άτομο στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
 • Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.
 • Περιέχει: υδρογονάνθρακες, C9-C11, η- αλκάνια, ισολκάνια, κυκλικοί, <2% αρωματικοί.

Επιπλέον πληροφορίες

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
Συσκευασία lt

0.75 lt., 2.5 lt.

Manufacturers

Χρωτέχ